Diversitatea biologică reprezintă heterogenitatea în lumea vie, de la nivelul tuturor surselor sale, inclusiv al ecosistemelor, până la cel al complexelor ecologice din care acestea fac parte. Aceasta include diversitatea în cadrul speciilor, între specii și a ecosistemelor.

Biodiversitatea are un rol important în viața fiecărei societăți. Fiecare componentă a biodiversității are o valoare intrinsecă, inestimabilă, iar societatea umană are obligația de a asigura conservarea și utilizarea durabilă a acestora.

Adaptabilitatea formelor de viață la schimbările care survin în mediile lor naturale este destul de mare, însă schimbările bruște și de amploare survenite în ultimii ani, datorate diferiților factori au trecut peste capacitatea de adaptare a formelor de viață, distrugându-le sau reducându-le arealele.

Schimbările climatice, în ultimii ani (cantitatea mai mică de precipitații, creșterea temperaturii aerului, creșterea variabilității climatului, în diferite perioade ale anului) pot modifica habitatele și ecosistemele.O schimbare drastică a climatului poate tulbura balanța și poate pune în pericol multe specii. Schimbarea continuă a cantităților de ploaie și a temperaturilor va continua să afecteze multe specii de plante și animale, care nu se vor putea adapta destul de repede.

Conferința va fi organizată de Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” și Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică “Acad. David Davidescu”, Academia de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Sișești” și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.

Prin organizarea acestei conferințe sperăm ca oamenii de știință să prezinte o viziune clară și multilaterală asupra mediului, precum și posibilitatea intervenției științifice a societății omenești, pentru o valorificare capabilă să asigure menținerea echilibrului componentelor mediului, atât de necesar vieții și activității omului.